User Image

عبدالرحمن فتح الّهی

کالبد شکافی راسیسم مدرن در سایه دیپلماسی نژادی ترامپ

کالبد شکافی راسیسم مدرن در سایه دیپلماسی نژادی ترامپ

دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی -  در متن پیش رو نگاهی به فیلم "Get Out" (از اینجا فرار کن)، هم ...

اما و اگرها در آینده برجام

اما و اگرها در آینده برجام

دیپلماسی ایرانی – بعد از ظهر دیروز نشست "آینده برجام" با حضور فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران و حسن بهشتی ...

اجماع داخلی برای خروج از برجام و N.P.T تنها راه مقابله با ترامپ

اجماع داخلی برای خروج از برجام و N.P.T تنها راه مقابله با ترامپ

دیپلماسی ایرانی – متن پیش رو مشروح کامل اظهارات و مواضع دکتر فوادایزدی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا ...

مرثیه ای برای بازگشت؛ نگاهی به فیلم «قلعه شنی»

مرثیه ای برای بازگشت؛ نگاهی به فیلم «قلعه شنی»

دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی -   متن پیش رو تحلیلی است بر متن سینمایی فیلم "Sand Castle" (قلعه شنی) و در ...

فروپاشی ایران از درون، برنامه بولتون و پمپئو برای تغییر نظام

فروپاشی ایران از درون، برنامه بولتون و پمپئو برای تغییر نظام

دیپلماسی ایرانی – متن پیش رو بخش سوم و پایانی از گزارش نشست برگزار شده در سایت دیپلماسی ایرانی با ...

"برگزیت" در قامت هیتلر؛ یادداشتی بر فیلم "تاریک ترین ساعت"

"برگزیت" در قامت هیتلر؛ یادداشتی بر فیلم "تاریک ترین ساعت"

دیپلماسی ایرانی - عبدالرحمن فتح الهی: فیلم سینمایی تاریک ترین ساعت "Darkest Hour" اثری است که در متن پیش رو ...

درهای باز، درهای بسته؛ یادداشتی درباره فیلم «محو شدگی»

درهای باز، درهای بسته؛ یادداشتی درباره فیلم «محو شدگی»

دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی - متن پیش رو تحلیلی است درباره متن سینمایی "In The Fade" (محوشدگی) و در ...

سمفونی ناگفته های سرزمین سوخته؛ نقدی بر فیلم "دزدان دریایی سومالی"

سمفونی ناگفته های سرزمین سوخته؛ نقدی بر فیلم "دزدان دریایی سومالی"

دیپلماسی ایرانی – در متن پیش رو سعی شده نگاهی به لایه های سینمایی "دزدان دریایی سومالی" شود و در ...

تحریم های ایران و مساله فساد؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی  "Backstabbing for Beginners"

تحریم های ایران و مساله فساد؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی "Backstabbing for Beginners"

دیپلماسی ایرانی- عبدالرحمن فتح الهی: متن پیش رو تحلیلی است بر فیلم "Backstabbing for Beginners" که هم لایه های سینمایی اثر ...

۶ روز و ۱۱ ساعتی پوچ؛ یادداشتی بر فیلم سینمایی «روز»

۶ روز و ۱۱ ساعتی پوچ؛ یادداشتی بر فیلم سینمایی «روز»

دیپلماسی ایرانی - عبدالرحمن فتح الهی: متن پیش رو تحلیلی بر جنبه های سینمایی فیلم 6 روز که در ادامه ...