User Image

محمود سریع القلم

فرصت استثنايى براى شيعه

فرصت استثنايى براى شيعه

ولی رضا نصر محقق برجسته اسلامی، خاورمیانه و به ویژه مکتب شیعه در امریکا است. کتاب " احیای شیعه " نیز یکی ...

ویتنام، الگوی مناسب یک کشور در حال توسعه

ویتنام، الگوی مناسب یک کشور در حال توسعه

نویسنده: محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی: جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ۹۵ میلیون نفر جمعیت ...

تفاوتِ برخورد اروپا با آمریکا برسر ایران

تفاوتِ برخورد اروپا با آمریکا برسر ایران

دیپلماسی ایرانی: قدرتِ فراوان باعثِ بی تفاوتی نسبت به دیگران می شود. ریشه اهمیت دادن به دیگران در نیاز و ...

سی ویژگی نلسون ماندلا

سی ویژگی نلسون ماندلا

دیپلماسی ایرانی:  ۱- ۶۷ سال برای مبارزه با نژادپرستی در آفریقای جنوبی تلاش کرد؛ ۲- ۲۷ سال زندانی کشید. ۱۸ سال آن ...

فَرازُونشیب هایِ روسی برای پیشرفت

فَرازُونشیب هایِ روسی برای پیشرفت

دیپلماسی ایرانی: در جوامعی که برای هر سوال فقط یک جواب وجود دارد، پناهگاه کسانی که می خواهند فکر کنند، ...

نمونه جهانی یک وزیر امور خارجه موفق

نمونه جهانی یک وزیر امور خارجه موفق

دیپلماسی ایرانی: نزاعِ میان کشورها و افراد ضرورتاً مذموم نیست. آنچه اهمیت دارد موضوع و گستره نزاع است. اینکه کشوری ...

چگونه سرنوشت با کیفیت بسازیم؟

چگونه سرنوشت با کیفیت بسازیم؟

دیپلماسی ایرانی: از عمر بسیاری از ساختمان ها در وین، برلین، فلورانس و مادرید چند قرن می گذرد و علی ...

پایان غرب‌ستیزی کجاست؟

پایان غرب‌ستیزی کجاست؟

دیپلماسی ایرانی: پهلوی اول با تصورِ اینکه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، فاتح نهایی خواهد بود فعالیتِ گسترده آلمان ...

سی دلیلِ ناکامی دیپلماسی کشور

سی دلیلِ ناکامی دیپلماسی کشور

دیپلماسی ایرانی:  1. شناخت محدود (زیر ده درصد) از پیچیدگی های اقتصاد بین الملل؛ 2. شناخت محدود از وابستگی های متقابل اقتصاد ...

چرا مذاکرات به جایی نمی رسد؟

چرا مذاکرات به جایی نمی رسد؟

دیپلماسی ایرانی: مذاکراتِ یک کشور وقتی به جایی می رسد که جهت گیری های سیاستِ خارجی آن، ریشه در توافق ها ...

دیکتاتوری‌های خاورمیانه و حلقه‌ای از عقده‌های بی‌شمار و خواسته‌های سرکوب‌شده

دیکتاتوری‌های خاورمیانه و حلقه‌ای از عقده‌های بی‌شمار و خواسته‌های سرکوب‌شده

دیپلماسی ایرانی: چه تفاوتی میان استبداد خاورمیانه‌ای و استبداد چینی وجود دارد؟ در استبداد تاریخی چینی، ضمن اینکه پادشاه در ...

سی ویژگی که عموماً از تحولاتِ ۴۵ سال اخیر آموخته ایم

سی ویژگی که عموماً از تحولاتِ ۴۵ سال اخیر آموخته ایم

دیپلماسی ایرانی: سی ویژگی که عموماً از تحولاتِ ۴۵ سال اخیرآموخته ایم: 1-    تخصص در حکمرانی، پیچیده ترین تخصص هاست؛ 2-    مهم ...

درباره‌ نویسنده

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.