شنبه 5 تير 1395

سرخط اخبار
فضای سیاسی - اجتماعی انگلیس خطرناک شده است پسر از پدر می گوید رفراندوم بریتانیا پیروزی گذشته‌گراها بر آینده‌نگرها بود حالا با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه خواهد شد؟