جمعه 30 مهر 1395

سرخط اخبار
مناظره هایی که رویای ترامپ را بر باد دادند ترامپی دیگر در قلب اروپا اوباما پرونده صلح خاورمیانه را می بندد؟ ترکیه از عملیات موصل پا پس نمی کشد