جمعه 8 مرداد 1395

سرخط اخبار
تیم کین، انتخاب عاقلانه کلینتون معمای کودتا در کشورهای متحد آمریکا از کودتای ناکام در عراق تا تشکیل گارد فدائیان بارزانی هفته خونینی که گذشت