چهارشنبه 7 مهر 1395

سرخط اخبار
احتمال ارسال دوش پرتاب های ضدهوایی به مخالفان سوری رفع تقابل سعودی ـ ایران و بازگشت ثبات به منطقه کلیشه، دروغ و بدشانسی صف‌بندی ایران در برابر عربستان در اوپک