يکشنبه 3 مرداد 1395

سرخط اخبار
انتخاب ترامپ و مرگ جمهوری خواهی  رفتار سیستماتیک - دیپلماتیک از نوع اردوغانی مدافع سرسخت برجام، معاون اول کلینتون پسا کمالیسم و آینده سیاسی اردوغان