دوشنبه 5 مهر 1395

سرخط اخبار
سعودی‌ها صدای سنی‌ها را هم درآورده‌اند در خلیج فارس شلیک نکنید چرا کسی از الهام علی‌اف انتقاد نمی‌کند؟ پاکستان را باید منزوی کرد