چهارشنبه 26 شهريور 1393

سرخط اخبار
تکرار اشتباه واشنگتن در خصوص تهران واشنگتن در پی کسب حمایت قاهره و الازهر ترکیه اردوغان، موفق در داخل ناکام در خارج ایران برنده این جنگ است